десорбція

Порівняльна характеристика сорбційної активності гідрогелів поліметакрилової кислоти стосовно йонів лантану в деяких міжгелевих системах

Вивчено явища віддаленої взаємодії в міжгелевих системах гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-4-вінілпіридину (hPMAA-hP4VP) та гідрогель поліметакрилової кислоти – гідрогель полі-2-метил-5-вінілпіридину (hPMAA-hP2M5VP). Встановлено, що питома електропровідність, рН та ступінь набухання гідрогелів PMAA, P4VP та P2M5VP зменшуються під час сорбції йонів лантану за участю міжгелевих систем.

Зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю

Вивчені закономірності зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю. Експериментально підтверджено вплив гідрофобної поверхні досліджуваних драглів на їх здатність сорбувати тимол із водних розчинів. Встановлено зменшення сорбції тимолу кріотропними драглями порівняно з термотропними. Експериментально підтверджено, що технологічно найбільш перспективним для створення ароматизаторів на основі гідрофобних ароматичних речовин є термотропні драглі желатини з високою гідрофобністю.

Взаємна активація і сорбція рідко-зшитої сітки в інтергелевій системі на основі гідрогелю поліметакрилової кислоти та полі-4-вінілпіридину відносно лантан йонів

Досліджено сорбційну здатність інтергелевої системи гідрогель поліметакрилової кислоти (gPMAA) – полі-4-вінілпіридин (gP4VP) відносно йонів лантану. Вивчено взаємну активацію гідрогелів у водному середовищі, зокрема залежність коефіцієнта набухання, питомої електропровідності і рН водних розчинів. Визначено, що максимальна активація гідрогелей відбувається за мольного співвідношення gPMAA:gP4VP = 3:3.