Взаємна активація і сорбція рідко-зшитої сітки в інтергелевій системі на основі гідрогелю поліметакрилової кислоти та полі-4-вінілпіридину відносно лантан йонів

Authors: 

Talkybek Jumadilov, Zharylkasyn Abilov, Juozas Grazulevicius, Nazym Zhunusbekova, Ruslan Kondaurov, Laura Agibayeva, Auez Akimov

Talkybek Jumadilov-1,  Zharylkasyn Abilov-2, Juozas Grazulevicius-3, Nazym Zhunusbekova-1, Ruslan Kondaurov-2, Laura Agibayeva-2, Auez Akimov-1

  1. JSC “Institute of chemical sciences after A.B. Bekturov” 106, Sh. Valikhanov St., 050001 Almaty, Republic of Kazakhstan
  2. Al-Farabi Kazakh National University, 71, Al-Farabi Ave., 050001 Almaty, Republic of Kazakhstan
  3. Kaunas University of Technology, 73, K. Donelaicio St., 44029 Kaunas, Lithuania jumadilov@mail.ru

Досліджено сорбційну здатність інтергелевої системи гідрогель поліметакрилової кислоти (gPMAA) – полі-4-вінілпіридин (gP4VP) відносно йонів лантану. Вивчено взаємну активацію гідрогелів у водному середовищі, зокрема залежність коефіцієнта набухання, питомої електропровідності і рН водних розчинів. Визначено, що максимальна активація гідрогелей відбувається за мольного співвідношення gPMAA:gP4VP = 3:3. Максимальна загальна ступінь зв'язування полімерного ланцюга в інтергелевій системі спостерігається при співвідношенні gPMAA: gP4VP = 1: 5 та становить 73.13 %, що є значно вищою, ніж для окремих гідрогелів: для gPMAA 55.17 %, для gP4VP – 55.00 %. Показано, що при зазначеному співвідношенні значно змінюються величини електрохімічних, конформаційних і сорбційних ступенів вихідних макромолекул в інтергелевій системі.

[1] Alimbekova B., Korganbayeva Zh., Himersen H. et al.: J. Chem. Chem. Eng., 2014, 3, 265.
[2] Jumadilov T., Kaldayeva S. et al.: 3rd Int. Caucasian Symp. on Polymers and Advanced Materials, Georgia, Tbilisi 2013, 191.
[3] Jumadilov T.: Int. Conf. of Lithuanian Chemical Society “Chemistry and Chemical Technology”, Lithuania, Kaunas 2014, 226.
[4] Alimbekova B., Jumadilov T., Korganbayeva Zh. et al.: Bul. d'EUROTALENT-FIDJIP, 2014, 5, 28.
[5] Erzhet B., Jumadilov T., Korganbayeva Zh. et al.: Bul. d'EUROTALENT-FIDJIP, 2014, 5, 41.
[6] Jumadilov T., Himersen H., Kaldayeva S. et al: J. Mat. Sci. Eng. B., 2014, 4, 209.
[7] Jumadilov T.: Ind. Kazakhstan, 2011, 2, 70.
[8] Bekturov E. and Suleimenov I.: Polimernie Hidrogeli. Almaty 1998.
[9] Bekturov E. and Jumadilov T.: Izv. Nats. Akad. Nauk Resp. Kazakhstan, Ser. Khim., 2010, 3, 86.
[10] Bekturov E., Jumadilov T. and Korganbayeva Zh.: Vestnik Kaz. Nats. Univ., 2010, 3, 108.
[11] Jumadilov T., Shaltykova D. and Suleimenov I.: Austrian-Slovenian Polymer Meeting, Slovenia 2013, 51.
[12] Tereshenkova A., Statkus M., Tihomirova T. et al.: Vestnik Mosk. Univ., 2013, 4, 203.
[13] Petruhin O.: Praktikum po Fiziko-Khimicheskim Metodam Analiza. Academkniga, Moskva 1987.
[14] Jumadilov T., Abilov Zh., Kaldayeva S. et al.: J. Chem. Eng. Chem. Res., 2014, 4, 253.