діацильні дипероксиди

Мономолекулярні плівки органічних діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря

Вивчено мономолекулярні плівки діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря.На їх поведінку впливає структура молекули та розчинник. Числові значення площ молекул, які екстрапольовані на нульовий тиск відрізняються, що вказує на різну конформацію молекул в моношарі. Квантово-хімічними методами проведено розрахунки конформаційних станів дипероксидів. Експериментальні дані та квантово-хімічні розрахунки узгоджуються між собою.