Мономолекулярні плівки органічних діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря

2021;
: cc. 536–542
1
Ivan Franko National University of Lviv
2
Ivan Franko National University of Lviv
3
Ivan Franko National University of Lviv
4
Ivan Franko National University of Lviv

Вивчено мономолекулярні плівки діацильних дипероксидів на межі розділу фаз вода–повітря.На їх поведінку впливає структура молекули та розчинник. Числові значення площ молекул, які екстрапольовані на нульовий тиск відрізняються, що вказує на різну конформацію молекул в моношарі. Квантово-хімічними методами проведено розрахунки конформаційних станів дипероксидів. Експериментальні дані та квантово-хімічні розрахунки узгоджуються між собою.

 1. VoronovS., VarvarenkoS.: PeroxidovmisniMakromolekulynaMezhiRozdiluPhaz. LvivPolytech. Publ. House, Lviv 2011.
 2. AntonovskiiV., KhursanS.:Russ. Chem. Rev., 2003, 72, 939. https://doi.org/10.1070/RC2003v072n11ABEH000749
 3. Arslanov V.: Russ. Chem. Rev., 2000, 69, 883. https://doi.org/10.1070/RC2000v069n10ABEH000612
 4.  Arslanov V.: Nanotechnologia. Kolloidnaia i Supramolekuliarnaia Khimia. Entsiklopedicheskiy spravoschnik. Lenand 2015.
 5. Dopierała K., Rojewska M., Skrzypiec M., et al.: Liq. Cryst., 2018, 45, 351. https://doi.org/10.1080/02678292.2017.1325524
 6. DutkaV., MidynaG., DutkaYu., PalchikovaE.: Rus. J. Gen. Chem., 2018, 88, 632.https://doi.org/10.1134/S1070363218040047
 7. AntonovskiiV.,BuzulanovaM.:Analiticheskaia Khimia Organicheskich Peroxydnykh Soedinenii.Moskva 1978.
 8. Wu Y., Liu Z., Zhou S. et al.: J. Electrochem. Soc., 2019, 166, H542. https://doi.org/10.1149/2.0371913jes
 9. Stewart J.: Program Package МОРАС2016.http://www.openmopac.net
 10. Senda N.: Program Package Winmostar.http://winmostar.com
 11. Van-Chin-Syan Yu., Pavlovskii Yu., Gerasimchuk S., Dutka V.: Rus. J. Phys. Chem. A. 2012, 86, 527. https://doi.org/10.1134/S0036024412040292