discipline

Застосування методу багатовимірної середньої при формуванні індивідуальних навчальних траєкторій студентів ІТ-спеціальностей

Сьогодні стрімко розвивається освітнє середовище та методи його взаємодії з людьми. Кожна персона має право на освіту та її вибір. Описано таке поняття, як індивідуальна освітня траєкторія, її особливості та проблеми формування. Індивідуальна освітня траєкторія дасть змогу студентам робити власний вибір серед запропонованих дисциплін, отже, вибирати свій власний шлях для реалізації потенціалу.

Concept law and discipline in the executive authorities

The authors elucidate the meaning and essence of the law and discipline of the executiveauthorities, due to the need for the rule of law, which requires constant improvement of theentire system and, above all, the executive authorities, as the alpha and omega of their activities should be a high level of compliance with the law and discipline

Автоматизація інформаційного наповнення електронної дисципліни у системі moodle

Розглянуто метод автоматизації наповнення лекторами електронних курсів навчальними матеріалами. 

Considered the methods automated filling by the lectors of electronic courses the educational materials.