Застосування методу багатовимірної середньої при формуванні індивідуальних навчальних траєкторій студентів ІТ-спеціальностей

2020;
: сс. 70 - 77
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Сьогодні стрімко розвивається освітнє середовище та методи його взаємодії з людьми. Кожна персона має право на освіту та її вибір. Описано таке поняття, як індивідуальна освітня траєкторія, її особливості та проблеми формування. Індивідуальна освітня траєкторія дасть змогу студентам робити власний вибір серед запропонованих дисциплін, отже, вибирати свій власний шлях для реалізації потенціалу.

Також розглянуто проблему раціонального вибору декількох об’єктів із множини аналогічних. Цей вибір здійснює студент, вибираючи дисципліни для індивідуальної навчальної траєкторії. Був застосований метод багатовимірньої середньої для визначення середніх багатовимірних величин. Цей метод також був реалізований засобами “Excel”. Додатково було згруповано об’єкти з метою визначення найкращої дисципліни за оцінками студентів.

1. Про освіту Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII/ – [Електронний ресурс] – https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/39658 – Дата доступу: 29.01.2020

2. Климинская С. Л. Индивидуальная образовательная траектория как способ повышения эффективности обучения иностранным языкам [Електронний ресурс] / С. Л. Климинская // Науковедение. – 2014. – Вып. 4(23). – URL: https://naukovedenie.ru/PDF/ 34PVN414.pdf.

3. Stroganova, A. N. (2011). Model of individual-oriented education of students in the university. Chelovek i obrazovanie, 3, 75-78. [in Russian]

4. Stroganova, A. N. (2011). Model of individual-oriented education of students in the university. Chelovek i obrazovanie, 3, 75-78. [in Russian]

5. Lipatnikova, I. G. (2009). Creating an individual educational trajectory as one of the ways to teach students the decision making. Fundamental'nye issledovaniya, 5, 108-110. [in Russian]

6. Fedoruk, P.I., & Pikuliak, M.V. (2010). The technology of constructing an individual adaptive trajectory of learning in the system of distance education and knowledge control. Matematicheskie mashiny i sistemy. 1, 68-76. [in Ukrainian]

7. Рекомендаційні системи. Огляд : Energyfirefox – [Електронний ресурс] – http://energyfirefox.blogspot.com/2013/12/blog-post.html – Дата доступу: 19.01.2020

8. Как работают рекомендательные системы : Neurohive – [Електронний ресурс] – https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/rekomendatelnye-sistemy-mode... – Дата доступу: 20.01.2020