доступність

Mathematical modelling to industrial repair and maintenance policy system for its reliability

The present paper is an initiative taken by emerging reliability model to a automobile repair industries for its products by dividing repair policy into two categories as (a) regular/normal service and (b) strategy for accidental or additional failure.  The concept of inspection process has been introduced for proper verification of failure and also to its repairing strategy with time and cost.  The maintenance cost for regular services are fixed but for the case of additional failures the additional cost will be decided upon the level of damage.  The stochastic analysi

Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником iot-пристроїв

Сформовано k-термінальне динамічне дерево відмов для системи з трьох IoT-пристроїв, з’єднаних трикутником. На основі дерева відмов згенеровано діаграму станів і переходів. Запропонована модель адекватно враховує ефекти перерозподілу навантаження між відновлюваними каналами зв’язку. На основі методу Монте-Карло розраховано характеристики доступності та характеристики причин відмов, проведено порівняльний аналіз отриманих результатів.