дотичні напруження

Оцінка міцності вкритої шаруватим покриттям ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатних напружень

Досліджено напружено-деформований стан зміцненої двошаровим покриттям ділянки штока бурового насоса двосторонньої дії. Покриття формували на сталевій основі шляхом напилення шару алюмінію з подальшим оксидуванням частини його верхнього шару в режимі мікродугових розрядів. Для розрахунків застосовано стержневу модель із неоднорідного матеріалу, попереччя якої є багатозв’язною областю, де параметри пружності та міцності змінюються від шару до шару.