дублення

Застосування методу градiента для вирішення задачі оптимізації

Розв'язано задачу багатокритеріальної умовної оптимізації дублення-жирування хутрової овчини із застосуванням методу градієнта. Критерій оптимальності сформульований у вигляді узагальненої аддитивної цільової функції. Алгоритм модифікованого методу градієнта покладений в основу програмного модуля. Отримано математичний опис для маловідхідної технології з використанням хромового дубителя і пластифікатора з визначенням обмежень на технологічні параметри процесу.

Структурування колагену дерми при формуванні шкіряного напівфабрикату

Досліджено колоїдно-хімічні особливості постадійного формування структурованого шкіряного напівфабрикату. Встановлено, що активність гідроксосульфатохромових комплексів суттєво підвищується при переході аніонної в катіонну форму. При пластифікації структури дерми алкілкарбоксиетаноламінами прискорюється дифузія гідроксосульфатохромових комплексів у дерму, що забезпечує високий рівень хімічного структурування колагену дерми.