дифузія знань

Економічна складність та економіка знань: дифузія знань як фактор економічного зростання

Метою роботи було встановлення взаємозв’язків між економічною складністю та економікою знань. Також в статті було запропоновано новий напрямок досліджень, а саме пошук кореляційних коефіцієнтів між індексом економічної складності, індексом економіки знань та основними компонентами останнього. В роботі застосовний кореляційний аналіз, а саме парний кореляційний тест. Іншою характеристикою обраного підходу є використання індексу економічної складності (ECI) та індексу економіки знань (KEI).