Економічна складність та економіка знань: дифузія знань як фактор економічного зростання

2022;
: cc. 224 - 230
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Метою роботи було встановлення взаємозв’язків між економічною складністю та економікою знань. Також в статті було запропоновано новий напрямок досліджень, а саме пошук кореляційних коефіцієнтів між індексом економічної складності, індексом економіки знань та основними компонентами останнього. В роботі застосовний кореляційний аналіз, а саме парний кореляційний тест. Іншою характеристикою обраного підходу є використання індексу економічної складності (ECI) та індексу економіки знань (KEI). Основним висновком є наявність сильної та статистично значущої кореляції між індексом економічної складності та економікою знань. Крім того, були підтверджені сильні та статистично значущі зв’язки між економічною складністю, інституціями та інноваційною системою. В результаті застосування методу визначено аспекти економічної складності. Внаслідок проведеного дослідження встановлено наявність сильної кореляції між економічною складністю та складністю знань. Така залежність була встановлена в результаті аналізування даних сорока однієї країни. Країни були розбиті на п’ять груп за рівнем економічної складності, а саме: висока, верхня- середня, середня, нижня-середня та низька. Крім того, було виявлено, що інститути та інноваційна структура мають сильний зв’язок із економічною складністю. Істотним резуль- татом дослідження є статистична значущість отриманих результатів. Теоретичні аспекти економічної складності були виділені та пояснені, як аспекти економіки знань впливають на економічну складність через ці аспекти. В результаті досліджень була виявлена тенденція: країни з більшими значеннями Індексу економічної складності асоціюються з вищими значен- нями Індексу економіки знань. Такий можливий зв’язок підтверджує основні припущення: економіка знань розвивається разом з економічною складністю. Відповідно, для методології ЄБРР розробка ІСТ є способом удосконалення економіки знань у країнах на ранній стадії її розвитку. Отримані результати можуть бути використані для формування економічних стра- тегій, планування та регулювання.

  1. Chen, D. H., & Dahlman, C. J. (2005). The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations. World Bank Institute Working Paper, (37256).
  2. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the national academy of sciences, 106(26), 10570-10575.
  3. Atlas of Economic Complexity (2022). Available at: https://atlas.cid.harvard.edu/
  4. Hidalgo, C. A. (2021). Economic complexity theory and applications. Nature Reviews Physics, 3(2), 92- 113.
  5. Mishra, S., Tewari, I., & Toosi, S. (2020). Economic complexity and the globalization of services. Structural Change and Economic Dynamics, 53, 267-280.
  6. Balland, P. A., Broekel, T., Diodato, D., Giuliani, E., Hausmann, R., O'Clery, N., & Rigby, D. (2022). The new paradigm of economic complexity. Research Policy, 51(3), 104450.
  7. Tacchella, A., Cristelli, M., Caldarelli, G., Gabrielli, A., & Pietronero, L. (2013). Economic complexity: conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(8), 1683-1691.
  8. Pugliese, E., & Tacchella, A. (2020). Economic complexity for competitiveness and innovation: A novel bot- tom-up strategy linking global and regional capacities (No. JRC122086). Joint Research Centre (Seville site).
  9. Jun, B., Alshamsi, A., Gao, J., & Hidalgo, C. A. (2020). Bilateral relatedness: knowledge diffusion and the evolution of bilateral trade. Journal of Evolutionary Economics, 30(2), 247-277.
  10. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (2019). Knowledge Economy Index. Avail- able    at:    https://www.ebrd.com/news/publications/brochures/ebrd-knowledge-economy-index.html