дифузійне масоперенесення

Дифузійне масоперенесення під час висушування частинок подрібнених стебел соняшника

Досліджено дифузійне масоперенесення під час фільтраційного висушування подрібнених стебел соняшника для виробництва паливних брикетів. Проаналізовано теоретичні аспекти дифузійних процесів під час фільтраційного висушування. Математично описано процес дифузійного масоперенесення під час висушування частинок подрібнених стебел соняшника, що мають призматичну форму. Досліджено залежність ефективного коефіцієнта дифузії від температури.