динамічна система

Основи пошуку найкращого рішення для управління водо-водяним ядерним реактором в динамічних режимах при зміні регульованих параметрів

Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їх оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління.

Застосування частотного критерію стійкості для аналізу динамічних систем з характеристичними поліномами, сформованими в базисі j1/3

В даній статті розглянуто питання стійкості динамічних систем, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними. На відміну від ряду робіт, де диференціальне рівняння, яке описує систему, може мати набір різних значень показників дробових похідних, а характеристичний поліном формується на основі найменшого спільного кратного для знаменників цих показників, в даній статті пропонується сформувати такий поліном в конкретному базисі