динамічна система

A continuous SIR mathematical model of the spread of infectious illnesses that takes human immunity into account

A mathematical model of infectious disease contagion that accounts for population stratification based on immunity criteria is proposed.  Our goal is to demonstrate the effectiveness of this idea in preventing different epidemics and to lessen the significant financial and human costs these diseases cause.  We determined the fundamental reproduction rate, and with the help of this rate, we were able to examine the stability of the free equilibrium point and then proposed two control measures.  The Pontryagin's maximum principle is used to describe the optimal controls,

Основи пошуку найкращого рішення для управління водо-водяним ядерним реактором в динамічних режимах при зміні регульованих параметрів

Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їх оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління.

Застосування частотного критерію стійкості для аналізу динамічних систем з характеристичними поліномами, сформованими в базисі j1/3

В даній статті розглянуто питання стійкості динамічних систем, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними. На відміну від ряду робіт, де диференціальне рівняння, яке описує систему, може мати набір різних значень показників дробових похідних, а характеристичний поліном формується на основі найменшого спільного кратного для знаменників цих показників, в даній статті пропонується сформувати такий поліном в конкретному базисі