економічний результат

Приклади результатіввід дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення

Представлено приклади широко відомих випадків настання ризиків, пов’язаних із негативними сценаріями використання програмного забезпечення, що принесли вагомі втрати власникам, авторам чи суспільству. Основним критерієм для пошуку та вибору таких прикладів стала достовірність, вагомість та можливість навести точні дані про економічні втрати або порядок втрат. Висвітлені основні передумови настання ризику, перебіг подій та втрати, що стали наслідком. Проведено оцінювання економічного результату подій. Запропоновано підхід до оцінювання значущості втрат.

Формування витрат та регулювання втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення

Розглянуто основні класи втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення, а також витрати, повязані із ліквідацією наслідків. Стосовно кожного класу надані метрики, що можуть допомогти оцінити втрати за кожним класом. Запропоновано методику розрахування економічних наслідків згідно з переліченими класами. Ця методика покликана ефективно оцінювати втрати від настання негативних сценаріїв використання програмного забезпеченя не залежно від галузі сучасного бізнесу, в якій розглядається можливий інцидент або той, що відбувся.