Формування витрат та регулювання втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення

2019;
: cc. 31 - 37
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто основні класи втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення, а також витрати, повязані із ліквідацією наслідків. Стосовно кожного класу надані метрики, що можуть допомогти оцінити втрати за кожним класом. Запропоновано методику розрахування економічних наслідків згідно з переліченими класами. Ця методика покликана ефективно оцінювати втрати від настання негативних сценаріїв використання програмного забезпеченя не залежно від галузі сучасного бізнесу, в якій розглядається можливий інцидент або той, що відбувся. Методика також ефективно працює з різними масштабами подій і різними сценаріями їх розвитку.

  1. Кузьмін О. Є. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємств: монографія / О. Є. Кузьмін, Ж. Б. Яворська. – Львів, 2014. – 160 с.
  2. Мікічурова О. В. Вплив терористичних актів на соціально-економічний розвиток держав. Стратегія розвитку України. // Економіка, соціологія, право. –Т. 1, № 4. – 2011. – С.224.
  3. Маніна Л. І., Бондар-Підгурська О. В. Феномен “вартість життя людини” в контексті сталого соціально орієнтованого розвитку економіки. // Матеріали міжвузівського круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню охорони праці. – Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 28 квітня 2017 р. – С.66 – 67.
  4. Jonkman S. N., Pieter van Gelder, Vrijling J. K. “An overview of quantitative risk measures for loss of life and economic damage.” Journal of Hazardous Materials Volume 99, Issue 1, 4 April 2003, С.1-30.
  5. The Information Age: An Anthology on Its Impact and Consequences: Антологія [Текст] / David S. Alberts, Daniel S. Papp; CCRP Publication Series, 1997. –300 с.
  6. David M. Smith “The Cost of Lost Data. The importance of investing in that “ounce of prevention”.” Graziadio Business Review [Текст]. Volume 6 Issue 3 2003.
  7. Paul P. Tallon “Corporate Governance of Big Data: Perspectives on Value, Risk, and Cost” [Текст]. Computer Volume: 46, Issue: 6, 2013
  8. Outage cost estimation guidebook: Технічний звіт [Текст] / Sullivan, M.J.; Keane, D.M. - Palo Alto, CA (United States): Electric Power Research Inst., 1995. Режим доступу до публікації. : https://www.osti.gov/biblio/239294
  9. M. Brunelli “Downtime costs small businesses up to $427 per minute” Блог компанії Carbonite, 2015. Режим доступу до публікації: https://www.carbonite.com/blog/article/2015/10/downtime-costs-small-businesses-up-to-$427-per- minute