electricity

Принцип створення “розумного лічильника електроенергії” в електрогягових мережах зі стохастичними електромагнітними процесами

Напруга і струм в тягових мережах систем електричного транспорту постійного струму є різкозмінними випадковими (стохастичними) процесами. Внаслідок цього електронні та гібридні лічильники, які застосовуються в таких системах вимірюють електроенергію з великою відносною похибкою, що істотно перевищує їх клас точності. У даній роботі на основі кореляційної теорії випадкових процесів запропоновано принцип розробки смарт-лічильників обліку електроенергії, яка передається по тяговій мережі від тягових підстанцій до електрорухомого складу.

Accounting and analytical aspects of the fuel component of value creation in the ukrainian energy system

The influence of the fuel component of the process of value creation in the energy system
of Ukraine through identifying relevant factors were considered. It should be taken into
account in the system of accounting and analytical maintenance of power plants.
Studying accounting and analytical aspects of the fuel component of the cost of
electricity of the Ukrainian grid the relationship between fuel component and the capital
intensity of individual power plants were analyzed. Highlight kinds of settings that best