елекроформування

Композиційні волокна на основі мезофазного пеку кам‘яновугільної смоли, отриманих методом електроспінінгу

Досліджено можливість використання відходів перероблення вугілля родовища Шубарколь (Казахстан) для отримання таких корисних матеріалів, як вуглецеві волокна. Термічним обробленням кам’яновугільної смоли за 773 К одержано мезофазний пек. Приготовлено спініговий розчин подрібненням мезофазного пеку з додаванням полі(метилметакрилату) як волокноутворюючого матеріалу та 1,2-дихлоретану як розчинника.

Антибактеріальні ацетатцелюлозні мікроволокна, що містять похідні комплекси піридину

Синтезовано галідні комплекси піридину (L1) та 2,4-диметилпіридину (L2) типу [ML2X2]. За допомогою Фур’є-спектроскопії та 1Н ЯМР визначено їх характеристику. Ацетатцелюлозні волокна, що містять синтезовані комплекси, були електроспіновані та досліджені з використанням Фур’є-спектроскопії, а їх морфологію визначено за допомогою FE-SEM. Досліджено антибактеріальну активність комплексів та волокон.

Порівняльні динамічні характеристики ультратонких волокон, отриманих електроформуванням і плівок на основі полі(3-гідроксибутирату)

З метою дослідження динаміки полімерних сегментів методом зондової спектроскопії ЕПР проведено порівняльний аналіз плівок та ультратонких волокон полі(3-гідроксибутирату) (ПГБ). Волокна отримані методом електроформування і додатково досліджені методом ДСК. Показано, що у міжкристалічних областях існують дві популяції молекулярного зонду ТЕМПО, які відрізняються часом кореляції і розташовані у більш або менш щільних областях ПГБ, що узгоджується з бімодальною моделлю аморфного стану в частково кристалічних полімерах.