електромагнітний сепаратор

Удосконалення структури принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному, багаторівневому сепараторі

Удосконалено структуру принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному багаторівневому сепараторі. Введено у схему елементи контролю струмів в електромагнітах рівня та елементи оперативної та довготривалої пам’яті режимів сепарації матеріалів.

Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором

Розроблено алгоритм функціонування системи управління та контролю верти- кальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором з імпульсними магнітними полями високої інтенсивності. Запропоновано критерій вибору оптимального алго- ритму функціонування системи управління сепаратором.