електромережа

Підвищення безпеки та надійності електропостачання споживачів шляхом застосування безпечної електричної мережі напругою до 1 кВ

Дослідження представляють електричну мережу, яка дозволяє як підвищити рівень електробезпеки, так і усунути однофазні пошкодження електричної мережі без відключення споживача електричної енергії. Застосування мережі не вимагає значних вкладень. Продемонстровано технічну можливість впровадження електроустановки зі значеннями напруги в аварійному режимі на провідних деталях, яка не перевищує допустимих значень для нормального режиму.

Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі апв

Виконано аналіз наукових публікацій, який показав, що здебільшого дослідження комутаційних перехідних процесів в електричних мережах під час циклів авто- матичного повторного ввімкнення (АПВ) вимикачів здійснюють без урахування впливу на них електромеханічних процесів у механізмах переміщення контактів вимикачів, незважаючи на те, що швидкість їх перебігу співмірна з швидкістю проходження електромагнітних процесів.

Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаження

Помпові станції, які забезпечують переміщення рідини трубопровідним транспортом, є істотними споживачами електричної енергії. Перевитрати електроенергії внаслідок неоптимальних режимів роботи окремих потужних агрегатів чи неоптимальної кількості менш потужних агрегатів, які одночасно працюють, доволі значні й можуть суттєво впливати на загальне енергоспоживання. Перевитрати електроенергії на помпових станціях призводять також до відчутних її перевитрат в елементах електричних мереж.