електропостачання шахтного навантаження

Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження

Для конкретного об’єкта розроблена структурна схема і виведені рівняння стану регулятора статичного тиристорного регулятора, як підсистеми комплексної системи керування режимом роботи системи електропостачання шахтного навантаження.