Розробка регулятора статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження

2016;
: cc. 24 - 30
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Для конкретного об’єкта розроблена структурна схема і виведені рівняння стану регулятора статичного тиристорного регулятора, як підсистеми комплексної системи керування режимом роботи системи електропостачання шахтного навантаження.

1.Варецкий Ю. Е., Гапанович В. Г., Жураховский А. В., Кенс Ю. А. Разработка и исследование регулятора статического тиристорного компенсатора для подстанции общего назначения. / Тезисы научно-технической конференции «Создание и применение тиристорных преобразователей соизмеримой мощности», Харьков, 1990. 2. Гапанович В. Г. Розробка та дослідження регуляторів комплексів систем електропостачання змінного навантаження з СТК: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Маріуполь: 1995, 19 с. 3. Компенсатор реактивной мощности тиристорний ТКРМ / Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИАВК. 435765.001 ТО, 1986.