еліпсне сопло

Алгоритм визначення кількості енергії, що переноситься сухою насиченою парою

Розроблено алгоритм визначення кількості енергії, що переноситься сухою насиченою парою, витрату якої визначають за методом змінного перепаду тиску із застосуванням стандартного еліпсного сопла з малим і великим відносним діаметром. Застосовано рівняння для визначення термодинамічної температури сухої насиченої пари при вимірюванні її абсолютного тиску, або абсолютного тиску при вимірюванні її термодинамічної температури. Отримано нове безітераційне рівняння для розрахунку масової витрати теплового енергоносія.

Алгоритм розрахунку витрати плинного енергоносія для витратоміра на основі стандартного еліпсного сопла

Розроблено нове рівняння та алгоритм для безітераційного розрахунку витрати плинного енергоносія для витратоміра змінного перепаду тиску на основі еліпсного сопла. Це рівняння містить у неявному вигляді три вкладені ітераційні цикли обчислення витрати. За результатами порівняння значень витрати, отриманих за розробленим безітераційним алгоритмом із значеннями витрати, отриманими за стандартизованим ітераційним алгоритмом, авторами встановлено, що розроблений безітераційний алгоритм забезпечує точність обчислення витрати визначену вимогами стандарту ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009.