емульсія

Високов’язка нафта: огляд

Розглянуто актуальну проблему видобутку та переробки важких високов’язких нафт в Україні та світі. Встановлено, що основні запаси важких високов’язких нафт у світі розміщені в Південній і Північній Америці, на Близькому Сході, а в Україні – у східних регіонах. Проаналізовано різноманітні класифікації важких високов’язких нафт, які використовують як в Україні, так і у світі. Розглянуто основні способи видобування важких високов’язких нафт, зокрема кар’єрний, шахтний і свердловинний. Здійснено огляд технологічних процесів переробки важких високов’язких нафт.

Дослідження фізико-хімічних властивостей косметичних емульсій типу вода в олії на основі поліорганосилоксанів та їх альтернативних замінників

Досліджено вплив кондиціонуючих агентів на основі поліорганосилоксанів – циклопентасилоксану, диметикону, SilCare Silicone SEA та їх альтернативного замінника на основі коко-каприлату Cetiol C5 на реологічні та органолептичні властивості змодельованої косметичної емульсійної системи. Визначено вплив складу косметичної емульсії на основі досліджуваних сполук на водно-жировий баланс шкіри. Встановлено, що для створення якісного емульсійного косметичного засобу необхідне застосування кондиціонуючих агентів на основі поліорганосилоксанів.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СМОЛ МЕТОДОМ ЕМУЛЬСІЙНОЇ ТА СУСПЕНЗІЙНОЇ ОЛІГОМЕРИЗАЦІЇ ФРАКЦІЇ С9

Досліджено одержання вуглеводневих смол (коолігомерів) низькотемпературною дисперсійною коолігомеризацією вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива. Даний спосіб дозволяє знизити температуру процесу Синтез здійснювали емульсійною та суспензійною коолігомеризацією. Встановлено основні закономірності перебігу суспензійної та емульсійної олігомеризації вуглеводневої фракції С9. Досліджено вплив температури, концентрації ініціторів та тривалості процесу на вихід та фізико-хімічні характеристики синтезованих олігомерів.

Коолігомеризація в емульсії вуглеводнів фракції с9 з використанням персульфату калію

 The synthesis of cooligomers by cooligomerization in the emulsion of hydrocarbon C9 fraction of liquid pyrolysis products is described. The major features of the cooligomerization of a mixture of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been investigated and optimum process conditions have been selected. Одержано коолігомери за допомогою коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9. 

Дослідження нейоногенних деемульгаторів різної будови на штучних нафтових емульсіях

The experimental results concerning demulsified ability of block copolymers of ethylene and propylene oxides wich may be used as  demulsifiers for oil emulsions have been represented. The dependence of their efficiency on the content of oxyethylene and oxypropylene groups in the molecule has been determined. The dependence of their degree of dehydration on the temperature and emulsion composition has been determined. 

Дослідження емульсійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9 в різних дисперсійних середовищах

The investigated influence  of surface tension on the process of emulsion cooligomerization. The synthesis of cooligomers by emulsion cooligomerization of hydrocarbon fraction C9 of liquid products of pyrolysis. The major features of the cooligomerization process of  mixture of unsaturated hydrocarbons of fraction C9 have been investigated and optimum conditions have been selected.