ензим

ІНДУКУВАННЯ СИСТЕМНОЇ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ STREPTOMYCES ЯК АГЕНТІВ БІОКОНТРОЛЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Використання мікроорганізмів для профілактики, лікування інфекційних захворювань рослин і підвищення врожайності все більше цікавить людство як альтернатива хімічним засобам захисту, зокрема сільськогосподарських культур.У статті ми характеризуємоStreptomyces як агенти біоконтролю та стимулювальні ріст рослин ризобактерії, а також механізми, сигнальні шляхи індукованого ними системного захисту рослини.

Ферментативний каталіз окиснення вуглеводнів «in vitro» (огляд)

Розглянуто важливі проблеми сучасної хімії – швидкий і селективний перебіг реакції за звичайних умов, як це відбувається в живих організмах, імітація процесів з життя живої природи, вивчення механізму дії ферментів. Представлено інформацію про останні досягнення в області ферментативного каталізу окиснення вуглеводнів. Приведено огляд джерел літератури за останні десятиліття з використанням електронної бази Thomson Reuters (Web of Science).