епоксиалкілпероксиди

Синтез нових епоксипероксидів та пероксидовмісних похідних α-d-галактопіранози на їх основі

Реакцією епіхлоргідрину з дитретинними ω-гідроксиалкілпероксидами синтезовано нові епоксидовмісні пероксиди. З’ясовано вплив умов проведення реакцій на вихід та склад продуктів взаємодії. Реакціями отриманих пероксидовмісних гліцидилових етерів з 1,2;3,4-діізопропіліден-α-D-галактопіранозою або 6-гліцидил-1,2;3,4-діізопропіліден-α-D-галактопіранози з ω-гідроксиалкілпероксидами синтезовано нові пероксидні похідні з дитретинними та первинно-третинними пероксидними групами.