епоксид

Шаруватий подвійний гідроксид Сu-Ni-Fe-cr, іммобілізований на магнетиті з шаром кремнію, як багаторазовий мезопористий каталізатор для практичного перетворення епоксидів в 1,2-діацетати

Досліджено шаруватий подвійний гідроксид $Cu-Ni-Fe-Cr \,\, (LDH)$, іммобілізований на шарі магнетиту $({Fe}_{3}{O}_{4}@{SiO}_{2}@Cu-Ni-Fe-Cr \,\, LDH)$ для розкриття кільця різних епоксидів оцтовим ангідридом з метою отримання віцдіацетатів протягом 15-40 хв з високим виходом. Багаторазове використання нано-LDH також вивчали протягом 6 послідовних циклів без значних втрат каталітичної активності.

Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла.

Вплив модифікованих бітумів на фізико-механічні властивості асфальтобетону

Наведені результати досліджень властивостей дрібнозернистого асфальтобетону типу Б та його модифікованої епококсидом ріпакової олії (ЕРО) форми. Встановлено ефективність дії добавки ЕРО та її позитивний вплив на фізико-механічні властивості асфальтобетону.

Визначення гідроксильних груп в модифікованих епоксидних олігомерах з допомогою ІЧ-спектроскопії

Запропоновано визначати вміст гідроксильних груп у модифікованих функційних олігомерах, на основі дигліциділового етеру бісфенолу А, з використанням ІЧ-спектроскопії. Використані для дослідження олігомери крім гідроксильних груп містять епоксидну або пероксидну, карбоксильні чи акрилатну групу.