епоксид

Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла.

Вплив модифікованих бітумів на фізико-механічні властивості асфальтобетону

Наведені результати досліджень властивостей дрібнозернистого асфальтобетону типу Б та його модифікованої епококсидом ріпакової олії (ЕРО) форми. Встановлено ефективність дії добавки ЕРО та її позитивний вплив на фізико-механічні властивості асфальтобетону.

Визначення гідроксильних груп в модифікованих епоксидних олігомерах з допомогою ІЧ-спектроскопії

Запропоновано визначати вміст гідроксильних груп у модифікованих функційних олігомерах, на основі дигліциділового етеру бісфенолу А, з використанням ІЧ-спектроскопії. Використані для дослідження олігомери крім гідроксильних груп містять епоксидну або пероксидну, карбоксильні чи акрилатну групу.