Вплив ініціаторів на адгезійні властивості бітумів, модифікованих епоксидом рослинного походження

2021;
: сс. 142 - 147
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано модифікування бітумного в’яжучого екологічною епоксидованою ріпаковою олією (BERO) в присутності ініціатора (затверджувача). Як ініціатор використано адипінову кислоту (АА), малеїновий ангідрид (МА) та поліетиленполіамін (PEPA). Встановлено вплив температури модифікування та співвідношення ініціатор : епоксид ріпакової олії (ERO) : бітум, а також природи ініціатора на властивості модифікованого бітуму. Оцінено такі якісні показники бітуму, як температура розм’якшення, пенетрація, дуктильність та адгезія до скла. Встановлено оптимальне співвідношення ініціатор : ERO : бітум = 0,15:3:100, за якого одержують бітум з покращеними властивостями, зокрема адгезійні властивості підвищуються в 2-3 рази, в залежності від природи і вмісту ініціатора. Для вдосконалення формули композиту та оцінки асфальтобетонних сумішей будуть проведені подальші дослідження.

 1. Airey G.: Fuel, 2003, 82, 1709. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(03)00146-7
 2. Demchuk Y., Sidun I., Gunka V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 456. https://doi.org/10.23939/chcht12.04.456
 3. Zhang W., Ding L., Jia Z.: Appl. Sci., 2018, 8, 457. https://doi.org/10.3390/app8030457
 4. Pyshyev S., Demchuk Y., Gunka V. et al.: Chem. Chem. Technol. 2019, 13, 212-217. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.212
 5. Gunka V., Demchuk Yu., Pyshyev S. et al.: Petrol. Coal, 2018, 60, 1199.
 6. Gunka V., Sidun I., Solodkyy S., Vytrykush N.: Lecture Notes in Civil Eng. Proceedings of CEE 2019. Springer 2019, 47, 420.
 7. Wei J., Zhang Y.: J. Test. Eval., 2012, 40, 1169. https://doi.org/10.1520/JTE20120136
 8. Hrynchuk Y., Sidun I., Gunka V. et al.: Petrol. Coal, 2019, 61, 836.
 9. Nykypanchuk M., Hrynchuk Y., Olchovyk M.: Chem. Chem. Technol. 2013, 7, 467. https://doi.org/10.23939/chcht07.04.467
 10. Hrynchuk Y., Sidun I., Gunka V. et al.: Petrol. Coal, 2020, 62, 836.
 11. Demchuk Y., Gunka V., Pyshyev S. et al.: Chem. Chem. Technol., 2020, 14, 251. https://doi.org/10.23939/chcht14.02.251
 12. Martynyuk M.: Visnyk Prykarpat. Nats. Univ. im. Vasylya Stefanyka, 2014, V, 115. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_chem_2014_18_16.
 13. Chemco System Co., 2012, “Epoxy Asphalt for Orthotropic Steel Bridge Decks,” http://www.chemcosystems.com/epoxy.html (Last accessed June 10, 2011).
 14. Apostolidis P., Liu X., van de Ven M. et al.: J. Transport. Res. Board., 2019, 2673, 551. https://doi.org/10.1177/0361198119835530
 15. Yu L.: Highway, 2004, 3, 56.
 16. Kang Y., Chen Z., Jiao Z., Huang W.: J. Appl. Polym. Sci., 2010, 116, 1678. https://doi.org/10.1002/app.31563
 17. Pan L., Wang Y., Wang C. et al.: Thermoset. Resin, 2011, 26, 33.
 18. Zhou X., Wu S., Liu G., Pan P.: Materials and Structures. Nanjing. 2016, 49, 241. https://link.springer.com/article/10.1617/s11527-014-0491-4
 19. Ivashkiv O, Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 69. https://doi.org/10.23939/chcht09.01.069
 20. Bratychak M., Brostow W., Grynyshyn O., Shyshchak O.: Mater. Res. Innovat., 2003, 7, 167. https://doi.org/10.1007/s10019-003-0243-5
 21. Alabaster D., Herrington P., Waters J.: J. Acoustic. Soc. Am., 2012, 131, 3225. https://doi.org/10.1121/1.4708028
 22. Al Fuhaid A., Lu Q., Luo S.: J. Mater. Civil Eng., 2018, 30, 256. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002383
 23. EN 1427. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Determination of the softening point. Ring and Ball method.
 24. EN 1426. European Standard. Bitumen and bituminous binders. Methods of tests for petroleum and its products. Determination of needle penetration.
 25. EN 13587. Bitumen and bituminous binders. Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method.
 26. Pyrig Yan, Galkin A.: Bull. Kharkov Nat. Automobile and Highway Univ., 2019, 1, 202. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.1.202
 27. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=27298