файлова база даних

Методика створення WEB-ГІС польських поховань на Байковому кладовищі у м.Києві

Опрацювання методики створення WEB-ГІС польських поховань на Байковому цвинтарі в м. Києві. Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких завдань: розробити структуру геоінформаційної системи, її каркас та виконати наповнення файлової бази даних. Для реалізації поставлених завдань запропоновано технологічну схему, що складалася з 12 етапів роботи. Перший етап передбачав збір картографічних та описових даних на територію об'єкту досліджень, а також пошук можливих реєстрів польських поховань у межах досліджуваного об'єкту.