фазовий перехід

Перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії розчинів поліетиленоксиду

Досліджено перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії водних розчинів поліетиленоксиду. Експериментально підтверджено можливість такого переходу. Вивчено поля швидкостей і їх градієнтів, що виникають на вході короткого капіляра при збіжній течії. Встановлено, що система вода-поліетиленоксид при збіжній течії за певних режимів є саморегулюючою з негативним зворотним зв'язком.

Influence of Chromium Content in Tempering Steels on Phase Transition Temperature A1 and A3.

For the three species of quenched and tempered steel (C50, 50Cr3, 51Cr6) dilatometric studies were conducted. They allowed the determination of transition temperatures Ac1 and Ac3 during heating and Ar3 and Ar1 during cooling. It was observed that increased the chromium content in steels tested resulted in an increase in transition temperature for heating and cooling. It was also observed narrow range of temperature from the beginning to the end of the transition with increasing chromium content.

Термічна стійкість композиційних теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук

The results of the research of thermal stability of the composite thermal energy storage materials based on organic compounds are presented. Наведено результати дослідження термічної стійкості композиційних теплоаку- мулюючих матеріалів на основі органічних сполук.