фінансово-економічні процеси

Розроблення інформаційної системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів

Для прийняття об’єктивних обґрунтованих рішень у всіх сферах діяльності необхідно створювати інформаційні системи підтримки прийняття рішень на основі статистичних даних і експертних оцінок та з використанням відповідних математичних моделей та методів. Запропоновано процедуру побудови інформаційної системи підтримки прийняття рішень за методологією системного аналізу на основі сучасних методів і моделей прогнозування, яка надає можливість оцінювати та прогнозувати фінансово- економічні та інші процеси в умовах впливу збурень довільних типів та різної природи.

Model based decision support system for forecasting financial processes

A computer based decision support system is proposed the basic tasks of which are adaptive     model constructing and forecasting of financial and economic processes. The system is developed with the use of system analysis principles, i.e. the possibility for taking into consideration of some stochastic and information uncertainties, forming alternatives for models and forecasts, and tracking of the computing procedures correctness during all stages of data processing.