flocculants

Адсорбція кадмію з водних розчинів на модифікованих сорбентах

Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.

Technological and ecological aspects of the practical application of quaternary ammonium salts in production of synthetic emulsion rubbers in Russia

In the review physical and chemical aspects and technological parameters of the rubbers production processes from industrial latex with application of ammonium halogenides, tetraalkylammonium salts, poly-(N,N-dimethyl-2-oxypropyleneammonium) chloride, poly-N,N-dimethyl-N,N-diallylammonium chloride, and his copolymer with SO2 are considered. A significant ecological effect of polymeric flocculants application is shown.