фракційний склад

Особливості автоматизованих систем роздільної утилізації побутових відходів

Розглянуто проблему побутових відходів та засади національного регулювання поводження з відходами. Проаналізовано системи роздільного управління відходами.

The problem of waste and the principles of national regulation of radioactive waste.
Analyzed the system of separate waste management.

Фізико-хімічні властивості сумішевих палив для повітряно-реактивних двигунів з компонентами на основі ріпакової олії

Робота присвячена розробленню альтернативного авіаційного палива з біокомпонентами на основі ріпакової олії та вивченню їх фізико-хімічних властивостей. Серед різноманіття технологій отримання альтернативних авіаційних палив для даної роботи було обрано модифікування традиційного палива для повітряно-реактивних двигунів естерамми ріпакової олії. Було визначено основні характеристики традиційного авіаційного палива та трьох видів біокомпонентів та порівняно їх зі стандартними вимогами до авіаційного палива марки Jet A-1.