Frictional hardening

Вибір технологічних чинників управління якістю поверхонь під час фрикційного зміцнення

Для дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків між параметрами обробки та якістю поверхневого шару у процесі фрикційного зміцнення деталей машин використано діаграму Ісакави.