Вибір технологічних чинників управління якістю поверхонь під час фрикційного зміцнення

2012;
: cc. 13 - 18
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Для дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків між параметрами обробки та якістю поверхневого шару у процесі фрикційного зміцнення деталей машин використано діаграму Ісакави.

1. Базров Б.М. Модульная технология в машиностроении. — М.: Машиностроение, 2001. — 368 с. 2. Ляшенко Б.А., Клименко С.А. Тенденции развития упрочняющей поверхностной обработкой и положение в Украине // Сучасне машинобудування. — 1999. — № 1. — С. 94–104.3. Качество машин: справочник: в 2-х т. — Т.1 / [А.Г. Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич и др.]. — М.: Машиностроение, 1995. — 256 с. 4. Качество машин: справочник: в 2-х т. — Т.2 / [А.Г. Суслов, Ю.В. Гуляев, А.М. Дальский и др.]. — М.: Машиностроение, 1995. — 430 с. 5. Ishikawa K. What is Total Quality Control? The Japanese Way. — London: Prentice Hall, 1985. 6. Исикава К. Японские методы управления качеством / сокр. пер. с англ.; под. ред. А.В. Гличева. — М.: Экономика, 1988. — 214 с.7. Бабей Ю.И., Бутаков Б.И., Сысоев В.Г. Поверхностное упрочнение металлов. — К.: Наук. думка, 1995. — 253 с. 8. Гурей І.В. Вплив технологічних середовищ та матеріалу інструменту на параметри фрикційного зміцнення // Машинознавство. — 1998. — № 4. — С. 124 — 129.