Фур‘є-спектроскопія

The mathematical fractional modeling of TiO_2 nanopowder synthesis by sol–gel method at low temperature

Titanium dioxide is a compound of oxygen and titanium with the formula TiO$_2$ present in nature and manufactured on an industrial scale.  It is used in several fields and applications such as cosmetics, paint, food, photocatalyst, electrodes in lithium batteries, dye solar cells (DSSC), biosensors, etc., given its importance and its various fields of application, there are several methods of synthesis of TiO$_2$ such as the sol–gel method widely used to obtain nanoparticles.  In our study, on the one hand we synthesized titanium dioxide nanopowders crystallized in the

Чотирикомпонентна ланцюгова реакція на ZnCl2 каталізаторі для одноступеневого екобезпечного синтезу поліфункціональних дигідро-2-оксопіролів за кімнатної температури

В присутності екологічно безпечного і ефективного каталізатора Фріделя-Крафта ZnCl2 проведено одноступеневий чотирикомпонентний синтез полізаміщеного дигідро-2-оксопіролу за кімнатної температури з використанням діалкилацетилендикарбоксилату, формальдегіду та амінів (ароматичних та аліфатичних). Показаний ряд переваг такого синтезу: легкість, дешевизна, екологічно безпечний каталізатор, короткий час реакції, високі виходи, легке оброблення (тільки звичайна фільтрація) та простота експлуатації. Визначено характеристику одержаних продуктів за допомогою Фур‘є- та ЯМР-спектроскопії.

Structural Properties of Polythiophene Doped with FeCl3

Polythiophene is chemically synthesized and doped with FeCl3 for 2.5, 5 and 10 h. For structural investigation all samples have been characterized using different techniques. The results of elemental analysis show that with the increase of doping duration the Fe content increases while the S content decreases. FTIR spectrum reveals the complex formation between FeCl3 and polythiophene. UV-Visible results have been used to calculate band gap energy.

Дослідження впливу допантів на структуру поліаніліну

Оксидаційною полімеризацією синтезований поліанілін (ПАНІ) з додатками хлорної (HCl), сульфатної (H2SO4) і мурашиної кислоти (НСООН). Біхромат калію використовується як окиснювач. Отримані продукти охарактеризовані за допомогою Фур‘є та УФ-спектроскопії. Показано, що найкращі результати отримані при додаванні НCOOH, що підтверджується УФ-спектроскопією. За допомогою термогравиметричного аналізу визначено три стадії розкладу.