гетерогенний каталіз

КІНЕТИКА РЕАКЦІЇ АЛЬДОЛЬНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ФОРМАЛЬДЕГІДОМ НА B–P–V–W–Ox/SiO2 КАТАЛІЗАТОРІ

Синтезовано  нові  каталізатори B–P–V–W–Ox/SiO2  газофазної  конденсації  оцтової кислоти  з  формальдегіду  в  акрилову  кислоту  на  промисловому  носії  сталого  хімічного складу (колоїдний  оксид  силіцію,  аеросил A-200).  Показано,  що  гідротермальна  обробка носія  дозволяє  підвищити  активність  та селективність  каталізатора в  реакціях  альдольної конденсації  оцтової кислоти з формальдегідом.

Розклад трет-бутилгідропероксиду у присутності вибраних ініціаторів та каталізаторів

Вивчено розклад трет-бутилового гідропероксиду в присутності ініціаторів (трет-бутилпероксид (tBuOOtBu), азодіізобутиронитрил (AIBN)) та каталізаторів (Mo2B5, MoB, Mo2B, MoSi2, VB2, VSi2). Показано, що введення радикалів може зменшити каталітичну активність. Запропоновано механізм початкової стадії розкладу трет-бутилового гідропероксиду та рівняння швидкості реакції.

Підвищення ефективності b2o3–p2o5–wo3–v2o5/sio2 каталізатора процесу альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом гідротермальною обробкою носія

Досліджено вплив гідротермальної обробки носія B2O3–P2O5–WO3–V2O5/SiO2
каталізатора на його ефективність у процесі альдольної конденсації оцтової кислоти з
формальдегідом з утворенням акрилової кислоти. Встановлено вплив умов перебігу
процесу (температури та часу контакту) на параметри процесу конденсації оцтової
кислоти з формальдегідом; встановлено оптимальні умови для перебігу процесу.
Показано, що гідротермальна обробка носія підвищує активність та селективність