гідроелектростанція

Статистичний аналіз натурних спостережень за станом водозливної греблі ГРЕС

Одна з найбільш важливих і складних завдань при дослідженні причин і закономірностей деформаційних характеристик водозливних гребель полягає у вивченні взаємозв'язків між цими характеристиками і різними факторами навколишнього середовища, а також механізму самих деформацій. У таких випадках зазвичай вдаються до імітаційних моделей, інтерпретують явище деформацій греблі і зв'язує параметри зовнішнього середовища з результатами спостережень зсувів греблі.