Статистичний аналіз натурних спостережень за станом водозливної греблі ГРЕС

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Кафедра інженерної геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”

Одна з найбільш важливих і складних завдань при дослідженні причин і закономірностей деформаційних характеристик водозливних гребель полягає у вивченні взаємозв'язків між цими характеристиками і різними факторами навколишнього середовища, а також механізму самих деформацій. У таких випадках зазвичай вдаються до імітаційних моделей, інтерпретують явище деформацій греблі і зв'язує параметри зовнішнього середовища з результатами спостережень зсувів греблі. При цьому зазвичай використовують методи статистичного моделювання, оскільки побудова детерминистских моделей через труднощі коректного встановлення параметрів моделі представляється практично неможливим.

  1. Вучков И., Боядисиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. М., 1987.
  2. Дейнека Ю. П., Шапиро Н. Ф. Анализ результатов наблюдений плотины Добротворского водохранилища // Геодезия, картография и аэрофотосъемка. 1987. Bип. 46.
  3. Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М., 1976.
  4. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). М., 1974.
  5. Математическое обеспечение ЕСЭВМ. Минск, 1973. Bип. 2; 1978. Bип. 16.