гідролокатор бічного огляду

Гідрогеоакустичний комплекс як інструмент вивчення взаємозв’язку процесів у водній товщі та донних відкладеннях

Запропоновано сучасний вітчизняний гідрогеоакустичний комплекс, що є інструментом вивчення взаємозв’язку водної товщі та донних відкладів як елементів складної геогідродинамічної системи. Наголошено на актуальності донного профілювання і розглянуто питання спільного представлення результатів зйомки рельєфу дна і його ґрунтових карт у вигляді тривимірних зображень (3D). Вирішено питання отримання невідомої інформації про стан донних відкладів, осторонь від носія гідроакустичного профілографу, методом просторової інтерполяції.