Гідрогеоакустичний комплекс як інструмент вивчення взаємозв’язку процесів у водній товщі та донних відкладеннях

2016;
: стор. 101 – 108
https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.101
Надіслано: Вересень 16, 2016
1
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України
2
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України

Запропоновано сучасний вітчизняний гідрогеоакустичний комплекс, що є інструментом вивчення взаємозв’язку водної товщі та донних відкладів як елементів складної геогідродинамічної системи. Наголошено на актуальності донного профілювання і розглянуто питання спільного представлення результатів зйомки рельєфу дна і його ґрунтових карт у вигляді тривимірних зображень (3D). Вирішено питання отримання невідомої інформації про стан донних відкладів, осторонь від носія гідроакустичного профілографу, методом просторової інтерполяції. Наведено результати комплексного дослідження структури верхніх шарів донних ґрунтів і рельєфу донної поверхні за допомогою розробленого комплексу в межах проекту “Створення системи спостережень за впливом господарської діяльності на природні комплекси та оперативного контролю негативних змін у їх складі”. Зазначений напрям робіт поєднував геофізичні та геохімічні методи досліджень акваторії р. Дніпра, контактну та дистанційну зйомку верхнього шару донних відкладень. Контактна зйомка забезпечувала як аналіз розподілу і депонування важких металів у донних відкладах, так контроль та підтвердження результатів дистанційної зйомки. Попередній аналіз результатів свідчить про наявність закономірностей розповсюдження певних літологічних типів донних відкладень – замулені ділянки відповідають районам мінімальної гідродинамічної активності, а також активної господарської діяльності. Проблематика гідрофізичного моніторингу, необхідність проведення тривалих спостережень і складність гідроакустичних досліджень на шельфі залежить не тільки від збору та зберігання інформації, але й передбачає комплексне опрацювання даних з метою вилучення закономірностей і знань, створюючи умови для спільної роботи фахівців різного профілю. Розроблений гідрогеоакустичний комплекс здатен вирішувати ці задачі.

 1. Амбросимов А. К., Либина Н. В., Корж А. О. Инструментальные наблюдения изменчивости гидрофизического режима Среднего Каспия в июле 2008 года // Экологические системы и приборы. 2010. № 6. С. 24-35.
 2. Ананов О. А., Войтов А. А., Прецизионный мониторинг акваторий с использованием многоцелевого мобильного комплекса обследования донной обстановки // Тр. XІI межд.конф. «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики - ГА - 2014». СПб, 2014. С.11-15
 3. Архипов В. В., Белова Н. Г., Носков А. И., Соломатин В. И. Морфолитодинамика берегов и дна Байдарацкой губы на трассе перехода магистральными газопроводами. Криосфера Земли. 2006. т. X.- № 3. С.3-14.
 4. Гончар А. И. Обработка данных в многоканальной системе сбора и обработки информации комплекса средств экологического мониторинга акваторий / А. И. Гончар, В. В.  Худоконь, Л .И. Шлычек // Гидроакустический журнал (Проблемы, методы и средства изучения Мирового океана). – 2009. - №6. – С. 123-128
 5. Гончар А. И., Гончар Ю. А., Голод О. С., Федосеенков С. Г., Методология дистанционной профильной грунтовой съемки для определения типов донных отложений // Тр. XІI межд.конф. «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики - ГА - 2014». СПб, 2014. С.417-422
 6. Гончар А. И., Голод О. С., Федосеенков С. Г., Шлычек Л. И., Шундель А. И. Вероятностная оценка послойного определения литологических свойств донных отложений в профилограммах // Тр. XІ межд.конф. «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики - ГА - 2012». СПб, 2012. С.265-268
 7. Каевицер В. И., Разманов В. М., Кривцов А. П., Смольянинов И. В., Долотов  С. А., Дистанционное зондирование морского дна акустическими сигналами с линейной частотной модуляцией // Радиотехника. 2008. № 8.
 8. Корякин Ю. А., Смирнов С. А., Яковлев Г. В. Корабельная гидроакустическая техника. Состояние и актуальные проблемы. СПб.: Наука, 2004.
 9. Лисс А. Р., Рыжиков А. В. Перспективные отечественные вычислительные средства для цифровых вычислительных комплексов гидроакустических систем // Тр. Х всерос. конф. «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». СПб.: Наука, 2012. С.151–154.
 10. Лобковский Л. И. Мировой океан. Том 1. Геология и тектоника океана. Катастрофические явления в океане. − М.: Научный мир, 2013. − 644 с.
 11. Лобковский Л. И., Левченко Д. Г., Леонов A. B., Амбросимов А. К. Геоэкологический мониторинг морских нефтегазоносных акваторий. М. Наука, 2005. 326 с.
 12. Римский-Корсаков H. A., Никитин Г. А. Оптимизация гидрофизических исследований и оценка их эффективности. X международная конференция. «Современные методы и средства океанологических исследований». 2007. -Москва. ТI. С. 20-24.
 13. Stewart Robert H. Introduction To Physical Oceanography. Department of Oceanography. Texas A & M University 2008,345 p.
 14. Kraeutner P. H. Small Aperture Acoustic Imaging using Model Based Array Signal Processing Ph.d. thesis, Simon Fraser University, Burnaby, B.C. Canada. 1998.
 15. Frank Wilcoxon Individual Comparisons by Ranking Methods Biometrics Bulletin, Vol. 1, No. 6. (Dec., 1945), pp. 80-83.

.