гідропероксид

Розклад трет-бутилгідропероксиду у присутності вибраних ініціаторів та каталізаторів

Вивчено розклад трет-бутилового гідропероксиду в присутності ініціаторів (трет-бутилпероксид (tBuOOtBu), азодіізобутиронитрил (AIBN)) та каталізаторів (Mo2B5, MoB, Mo2B, MoSi2, VB2, VSi2). Показано, що введення радикалів може зменшити каталітичну активність. Запропоновано механізм початкової стадії розкладу трет-бутилового гідропероксиду та рівняння швидкості реакції.

Початкові стадії реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного [Rh(Co)2Cl]2

The influence of immobilized and homogeneous Rh-contained complex, [Rh(CO)2Cl]2, on the oxidation reaction of 1-octene by molecular oxygen on the initial stages of process was investigated. It was established that the immobilized as well as homogeneous rhodium complex activate the oxidation reaction in the presence of radical processes initiator – hydroperoxide tert-butyl. It was shown that the usage of the immobilized catalyst allows to reach higher process parameters at lower amount of the applied rhodium complex.