ГІС

Фотоінтерпретація з використанням обробки супутникових зображень

Структуру пейзажу і її зміну в часі і просторі можна аналізувати декількома способами, використовуючи при цьому різні методи і дослідницькі інструменти. Однією з дослідницьких технологій, які застосовані в дослідженні ландшафту, є Географічна Інформаційна Система (ГІС). Ця технологія робить можливим виконання оцінки структури ландшафту за допомогою ряду вимірювань та екологічних показників, чинених  на основі багатьох різнорідних джерел інформації.

Роль ГІС в оцінюванні картографічних та дослідницьких даних у визначенні історичних та культурних ландшафтів

Цей документ забезпечить загальний підґрунтя ролі ГІС у створенні та відтворення ландшафтів на основі різноманітних документальних та картографічних матеріалів, а приклади досліджень отримані з аналізу історичних, культурних та постіндустріальних досліджень. У цьому документі буде розглянуто конкретне використання ГІС при аналізі, оцінці та представленні низки історичних сценаріїв ландшафту на основі досліджень, проведених в Університеті Східного Лондона (Англія) та Університеті сільського господарства в Кракові (Польща).

3D ГІС-технологія. Точніші ГІС- реальність сьогодення

Географічний простір може бути описано за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС). У них входять програмне забезпечення, обладнання, дані, алгоритми, процедури для обробки інформації та забезпечення доступу до неї,