3D ГІС-технологія. Точніші ГІС- реальність сьогодення

2013;
: стоp. 66 - 70
Надіслано: Серпень 17, 2013
Прийнято: Жовтень 23, 2013
1
-
2
-

Географічний простір може бути описано за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС). У них входять програмне забезпечення, обладнання, дані, алгоритми, процедури для обробки інформації та забезпечення доступу до неї,
а також люди, які використовують систему, і юридичні, технологічні та організаційні процедури. ГІС широко застосовується в таких дослідженнях, як «Програми захисту навколишнього середовища», в численних звітах і документах з просторового планування, тематичних завдань, моделювання природних явищ та інших діях, пов'язаних з менеджментом (Zero, 2011). Це відчутна допомога для фахівців і політиків для кращого розуміння деяких явищ.

 1. Borkowski A., Józków G. 2006. Wykorzystanie wielomianowych powierzchni ruchomych w procesie filtracji danych pochodzacych z lotniczego skaningu laserowego Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16, s. 63–73.
 2. Chojka A. 2011. Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarzadzaniu kryzysowym. Roczniki Geomatyki, tom IX, zeszyt 2(46).
 3. Google. https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut
 4. Kaminski W., Bojarowski K., Dumalski A., Mroczkowski K., Trystula J. 2008. Ocena mozliwosci wykorzystania skanera laserowego ScanStation firmy Leica w badaniu deformacji obiektów budowlanych. Wydawnictwo PK, s. 139–147.
 5. Kolbe T., Bacharach S. 2006. CityGML: An Open Standard for 3D City Models. Directions Magazine. http://www.directionsmag.com/articles/citygml-an-open-standard-for-3d-ci...
 6. Matusiak M. 2012. Wykonanie lotniczego skaningu laserowego na potrzeby ISOK. Prezentacja: Zaawansowanie realizacji zamówienia.
 7. Open Geospatial Consortium Inc. 2010. Draft for Candidate OpenGIS® Web 3D Service Interface Standard.
 8. OGC. http://www.opengeospatial.org
 9. Stoter J., Zlatanova S. 2003. 3D GIS where are we standing?. Joint Workshop on Spatial, Temporal and Multi-Dimensional Data Modelling and Analysis, 2-3 October, Quebec city, Canada.
 10. Tymków P., Borkowski A. 2010. Rekonstrukcja geometrii 3D krzewu na podstawie naziemnego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 405–414.
 11. Web 3D Consortium. http://www.web3d.org/
 12. Wezyk P., Maslanka M. 2012. Miasto 3D czyli nowe spojrzenie na geodane miejskie, Arcana GIS, s. 10–12.
 13. Wieczorek B., 2013. Technologia modelowania powierzchni terenu na podstawie danych z pomiaru skanerem laserowym. Monografia KGS (w przygotowaniu).
 14. Zero B. 2011. GIS tools in analyses of natural environment components with the Nietlickie Marshes shown as an example. Monograph No. 8, Contemporary Problems of Management and Environmental Protection, UWM in Olsztyn, s. 89-104.