Фотоінтерпретація з використанням обробки супутникових зображень

Автори:
1
Природничий університет в Кракові
Authors: 

Piech I.

Структуру пейзажу і її зміну в часі і просторі можна аналізувати декількома способами, використовуючи при цьому різні методи і дослідницькі інструменти. Однією з дослідницьких технологій, які застосовані в дослідженні ландшафту, є Географічна Інформаційна Система (ГІС). Ця технологія робить можливим виконання оцінки структури ландшафту за допомогою ряду вимірювань та екологічних показників, чинених  на основі багатьох різнорідних джерел інформації. Вона робить можливим виконання порівняльних аналізів не тільки в окремих просторах досліджуваної території, але також з урахуванням змін у часі.

  1. Sitek Z., 1997.Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wydawnictwo AGH, Kraków.
  2. Zawila-Niedzwiecki T., Iracka M., Wisniewski E., 2001. Zdjecia satelitarne jako narzedzie analiz krajobrazowych. GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Oficyna Wydawnicza „Turpress”, Torun.