глибинні характеристики трансформацій

Анізотропні трансформації регіональних гравімагнітних полів південного сходу Українських Карпат

Метою досліджень є аналіз властивостей та геологічної інформативності низки анізотропних трансформацій гравітаційних і магнітних полів, у яких використано процедури осереднення, у тому числі способу Андреєва-Клушина. Анізотропні перетворення потенціальних полів створені для виявлення та простеження витягнутих у певному напрямку аномалій або їхніх ланцюжків, які спричинені глибинними лінійними дислокаціями у геологічному розрізі. Вивчення властивостей анізотропних трансформацій ґрунтується на аналізі їхніх глибинних характеристик та теоретичних і практичних експериментах.