GOCE

Застосування другого методу Неймана для створення моделі гравітаційного поля Землі за даними супутникової градієнтометрії

Останніми досягненнями науки у сфері супутникової геодезії є проект Європейського космічного агентства (ESA) - супутник GOCE, який використовує метод супутникової градіентометрії. Гравітаційне поле Землі зручно представити у вигляді ряду сферичних гармонійних функцій на основі моделювання гравітаційного поля Землі так званими коефіцієнтами Cnm та Snm. Робота присвячується апробаії другого методу Неймана, що заснований на квадратурних формулах Гаусса-Лежандра для побудови моделі гравітаційного поля Землі за даними супутникової градієнтометрії.

Визначення геоїда, поля сили тяжіння та топографії Чорного моря за даними супутникової альтиметрії

Мета. Мета роботи – розробити методику розв’язування основного завдання геодезії на акваторіях шляхом використання даних супутникової альтиметрії, а саме - визначити стаціонарну топографію Світового океану відносно геоїда. Метод супутникової альтиметрії як порівняно новий підхід високоточного супутникового знімання ­ забезпечує різні галузі наук про Землю найповнішою інформацією про стан океану та його зміни в часі, яку використовують, зокрема в наукових дослідженнях геодезії, океанографії та кліматології.

Основні співвідношення для визначення гармонічних коефіцієнтів розкладу гравітаційного потенціалу Землі за даними супутника GOCE

Останні досягнення науки в сфері фізичної геодезії є проектом Європейського космічного агентства - супутник GOCE, який використовує метод супутникової градіентометра. Гравітаційне поле Землі зручно представити як ряд сферичних гармонійних функцій, тобто для моделювання гравітаційного поля існує кінцеве число параметрів - так званий коефіцієнт Cnm Snm. Аналізуються основні співвідношення для визначення цих коефіцієнтів.

 

Про побудову моделей гравітаційного поля Землі за даними GOCE

Стрімкий розвиток геодезії характеризується не тільки розширенням типів різноманітних вимірів з традиційним підвищенням їх рівня точності, але й розв’язуванням основної задачі геодезії – визначення фігури, гравітаційного поля Землі та варіацій у часі.