графіт

Електрохімічне осадження наноструктур срібла з водних розчинів у присутності натрію поліакрилату

The silver nanostructures obtaining was investigated by electrochemical deposition from aqueous solutions (1–10) mM AgNO3 + 50 mМ NaPA) onto graphite substrate. The influence of the concentration of silver ions and cathode potential values in the range E = -0,2 – -1,0 V on surface filling degree and geometry of silver particles was (had been) studied. 

Smart conductive inks

A novel conductive ink, suitable for employment in a pressure-sensitive automatic system, was prepared and characterized via scanning electron microscopy, FTIR and differential scanning calorimetry. The ink was obtained as a composite by mixing a solution of ethyl acrylate-methyl acrylate (50/50 ratio) copolymer and carbon black and graphite into a solvent standard for acrylic polymers. The ink average electrical resistance ranges from 40 ohms/cm to 150 ohms/cm.

Дослідження мінералогічного складу та флотаційних параметрів кварц-графітового сланцю

Abstract: 

Показано, що за даними геологорозвідки в Узбекистані існує один графітовий поклад (Taskazgan) і близько 25 ділянок різної перспективи. Проведені дослідження нових покладів Rupat, Zauchak і Zahchahona для одержання графіту для вогнетривкої промисловості. Визначено, що поклад Zahchahona може бути класифікований як середній за розміром; вміст очищеного графіту в родовищі руди становить від 3 до 15 %, що відповідає вимогам галузі для даного виду сировини. Проведено очищення графіту флотацією та вилуговуванням, що привело до вмісту вуглецю 75 %.