груповий склад

Моделювання зміни густини та в’язкості нафтової сировини при змішуванні

Розглянуто відхилення значень густини та в’язкості нафтових сумішей від розрахованих за правилом адитивності. Розроблено математичні моделі визначення даних властивостей сумішей різного складу з урахуванням групового складу вихідних компонентів. Встановлено, що для сумішей, які містять компоненти з великим вмістом алканів та малим вмістом аренів характерні екстремальні відхилення густини в бік максимуму та кінематичної в’язкості в бік мінімуму. Проведено перевірку створених моделей на адекватність та порівняння із існуючими методами опису фізико-хімічних властивостей нафти.

Модифікування бітумів отриманих з залишків переробки нафт українських родовищ гумовою крихтою

Наведено результати досліджень основних закономірностей процесу модифікування бітумів, одержаних з залишків переробки нафт українських родовищ гумовою крихтою. Вивчено термічну стійкість гумової крихти дериватографічним методом. Встановлено механізм модифікування бітумів гумовою крихтою за низьких та високих температур. Вивчено вплив технологічних чинників на основні показники якості отриманих модифікованих бітумів. Вивчено зміну групового складу вихідного бітуму і бітуму модифікованого гумовою крихтою.

Модифікація просочувального пеку фенольною фракцією кам'яновугільної смоли

Представлено результати досліджень модифікації органічної маси просочувального пеку кам’яновугільною смолою низького ступеня піролізованості. Вивчено процеси, які формують експлуатаційні властивості пеку в технології просочення графітованих електродів. Встановлено особливості впливу модифікуючої добавки на якісні характеристики пеку і його груповий склад. Даний технологічний підхід дає можливість інтенсифікувати процес просочення заготовок для графітованних електродів.

Зміна властивостей мінеральної моторної оливи м-10дм після використання її у дизельному двигуні

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад свіжої та відпрацьованої мінеральної моторної оливи М-10ДМ для дизельних двигунів. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та дериватографічного досліджень цих олив. За допомогою рентгенофлуоресцентного методу встановлено склад неорганічної частини олив. Описано зміни складу і властивостей оливи М-10ДМ до та після експлуатації в двигуні внутрішнього згоряння.