хімічне осадження з ванн

Синтез і властивості плівок меркурій селеніду, отриманих з використанням калій йодиду як комплексоутворюючого реагента

Методом хімічного осадження ванн отримано плівки меркурій селеніду (HgSe) на скляних підкладках з використанням водних розчинів меркурій(II) нітрату, калій йодиду і натрій селеносульфату. Проведено рентгенофазовий та структурний аналіз отриманих зразків плівок за двох різних температур синтезу. Досліджено вплив тривалості осадження на оптичні та морфологічні властивості плівок HgSe. Обговорено механізм осадження.

Вплив природи комплексоутворювача на структуру і властивості тонких плівок цинк сульфіду, осаджених з водних розчинів

Методом хімічного осадження ванн отримано тонкі плівки цинк сульфіду ZnS на скляних підкладках з використанням водних розчинів цинк хлориду, тіосечовини, регулятора рН і комплексоутворювача (аміаку і гідрату гідразину, тринатрій цитрату або натрій гідроксиду). Розраховано граничні умови для утворення цинк сульфіду і цинк гідроксиду за різних концентрацій солі цинку з різними комплексоутворювачами. Досліджено структурні, морфологічні та оптичні властивості тонких плівок ZnS. Виміряно товщину плівок ZnS і для порівняння проведено перерахунок маси цинку на см2 поверхні підкладки.