Синтез і властивості плівок меркурій селеніду, отриманих з використанням калій йодиду як комплексоутворюючого реагента

2017;
: ст. 445–448
Надіслано: Березень 23, 2017
Переглянуто: Квітень 04, 2017
Прийнято: Серпень 14, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University

Методом хімічного осадження ванн отримано плівки меркурій селеніду (HgSe) на скляних підкладках з використанням водних розчинів меркурій(II) нітрату, калій йодиду і натрій селеносульфату. Проведено рентгенофазовий та структурний аналіз отриманих зразків плівок за двох різних температур синтезу. Досліджено вплив тривалості осадження на оптичні та морфологічні властивості плівок HgSe. Обговорено механізм осадження.

[1] Marimuthu G., Ramalingam K., Rizzoli C. et al.: J. Nanopart. Res., 2012, 14, 710. https://doi.org/10.1007/s11051-011-0710-7

[2] Salavati-Niasari M., Esmaeili-Zare M., Sobhani A.: Micro Nano Lett., 2012, 12, 1300. https://doi.org/10.1049/mnl.2012.0709

[3] Bansode S., Kapadnis R., Wagh V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 441.

[4] Shapoval P., Sozanskyi M., Yatchyshyn I. et al.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 317. https://doi.org/10.23939/chcht10.03.317

[5] Sozanskyi M., Shapoval P., Chaykivska R., et al.: Visnyk Lviv. Polytech. Nats. Univ., 2016, 841, 36.

[6] Shapoval P., Guminilovych R. and Yatchyshyn I.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 345.

[7] Shapoval P., Guminilovych R. Yatchyshyn I. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 287. https://doi.org/10.23939/chcht09.03.287

[8] Kraus W., Nolze G.: PowderCell for Windows (version 2.4). Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin 2000.

[9] Rodriguez-Carvajal J.: FULLPROF: Satellite Meeting on powder Diffraction of the XV Congress of the IUCr, Toulouse, France, 1990, 127.

  1. 0] Singh S., Rath M., and Sarkar S. K.: J. Phys. Chem. A, 2011, 115 , 13251. https://doi.org/10.1021/jp206028x